Indkaldelse til RBK 90´s  generalforsamling 2019

Mandag den 18.02.2019 Kl. 18.00 i Master Bowl ´s lokaler Mariagervej 139, 8920 Randers NV.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent + mandaternes prøvelse
 2. Formandens beretning
 3. Seniorlederens beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 • Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamling
 1. Valg til bestyrelsen
 • Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen (vælges for 2 år)   – på valg:

        Martin L. Hansen                    – villig til genvalg

        Heidi Guldbæk                        –  villig til genvalg

        (Elin N. Hansen, Peter Thomassen og Jørn Brandt  valgt i 2018 for 2 år)

 • Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges for et år)
 1. Valg af bilagskontrollant
 2. Valg af suppleant til bilagskontrollanten
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Valg af årets medlem
 5. Eventuelt

Medlemmer med min. 3 mdr. medlemskab har stemmeret. Ungdom har stemmeret fra det fyldte 16. år, dog valgbar v/ 18 år.

RBK90 er vært ved to stk. franskbrød samt kaffe/te derfor er tilmelding nødvendig.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for træning til kl. 21. 

Sidste frist for tilmelding  til generalforsamlingen  er den 11. februar 2019.

 Tilmelding  til generalforsamlingen og evt. forslag sendes til kassereren mail:              

jb-rbk90@stofanet.dk – eller tlf. 86406127/ 51876127.  

— 

 

RBK90