RBK90 vil gerne invitere klubbens medlemmer på “Gløgg og æbleskiver” mandag den 09/12-2019.
For seniorspillere vil der være mulighed for i stedet for gløgg – at bestille kaffe eller te – valg skal oplyses
ved den bindende tilmelding.
Ungdomsspillere får mulighed for i stedet for gløgg/kaffe/te – at få en lille slush ice. Også her skal valg af
gløgg, kaffe, te eller slush ice – oplyses ved den bindende tilmelding.
1 forælder/ledsager for tilmeldte ungdomsspillere, kan gratis (RBK90 betaler udgiften) deltage i
arrangementet.
Af praktiske grunde er det nødvendigt at dele medlemmerne i 2 hold – så seniorerne får gløgg og
æbleskiver i tidsrummet fra kl. 17:00 til kl. 18:00 og ungdom fra kl. 18:00 til kl. 19:00
Ungdomstræning denne dag er som normalt fra kl. 17:00 til kl. 18:00 – og seniortræning ligeledes
normalt tidsrum fra kl. 18:00 til kl. 20:00.
Traktement med Gløgg og æbleskiver er gratis for RBK90’s medlemmer – dog skal tilmelding til dette ske
senest mandag den 2/12-2019.
Tilmelding skal ske kassereren Jørn Brandt – senest mandag den 2/12-2019. Tilmelding kan ske ved
træningen om mandagen eller via mail rbk90.8920@gmail.com . HUSK at oplyse hvad der ønskes af
gløgg/kaffe/te/slush ice ved tilmelding.
Bestyrelsen