INGEN SENIORTRÆNING MANDAG DEN 15/04-2019 – Påskestævne Master Bowl
Der er ingen seniortræning hos RBK90 mandag den 15/04-2019 – Påskestævne hos Master bowl.
RBK90 har fået tilbud om deltagelse i Master Bowls påskestævne mandag den 15/04-2019. Det var med
meget kort frist for tilmelding – og efter ”først til mølle” princippet, da der var begrænsede pladser – og
derfor hurtig blev fyldt op.
Ikke alle medlemmer kunne nå at få tilbud om deltagelse den 15/04-2019 på grund af den korte tidsfrist.
RBK90 vil derfor betale startgebyr for RBK90 medlemmers første start på en af stævnets øvrige dage:
Start tider:
18/04: Kl. 10.00+11.15+13.15+14.30
19/04: Kl. 11.00+12.15+14.15+15.30
21/04: Kl. 11.00+12.15+14.15+15.30+17,30+18,45
22/4: Kl. 11.00+12.15+14.15+15.30+17.30+18.45.
Mere info på Master Bowl’s hjemmeside – https://www.master-bowl.dk/staevne/paaskestaevne2019.aspx
Det praktiske omkring betalingen af startgebyret er – at RBK90 medlemmet selv betaler startgebyret ved
deltagelse i stævnet – og når stævnet er slut den 22/04-2019 – vil startgebyret for den første start på en af
de nævnte dage – fra den 18/04 til den 22/04 – blive refunderet ved henvendelse til kassereren Jørn
Brandt.
Tilmelding skal ske til Peter Thomassen på mail : peterthomassen.pt@gmail.com eller sms : 26
74 50 33. ”
Bestyrelsen