Referat af ordinær generalforsamling i RBK 90 2014

 

1. Ordstyrer: Ole Ørskou

2. Formandens beretning: Stort for klubben med damernes oprykning til ligaen. 7 nye medlemmer i forgangne år. Udsigt til billigere afregning til unionen. Efterlysning af dommere til kampe. Godkendt!

3. Regnskab: Et lille overskud og dermed er skuden vendt i den rigtige retning. Men der er langt endnu. Kommunen har omlagt tilskuddet til klubben, således at vi sidestilles med andre. Ungdommen bør være hurtigere til afregning til kassereren. Godkendt!

4. Indkomne forslag: Omlægning af ordlyd mht. passive medlemmer, der ikke længere kan spille kampe. Man skal være fuldgyldigt medlem og ikke i restance på mere end 2 måneder. Godkendt!

5. Valg til bestyrelsen: Kaj på valg, overtog efter Verner, genvalgt! Jane på valg, overtog efter Tom, genvalgt! Suppleant til bestyrelsen: Kaja Jørgensen. Bilagskontrollant: Heidi Guldbæk. Suppleant til bilagskontrollant: Kaja Jørgensen.

6. Kontingent: Fortsat 300,- kr. for senior, også uændret for ungdom.

7. Årets medlem: Bjarne Ditlev. Indstillet pga. stort frivilligt arbejde med hjemmeside, spillerudvalg samt lodtrækninger.

8. Eventuelt: Initiativer fra bestyrelsen har givet mulighed for ekstra træning med tilskud. Tilmelding og betaling til bestyrelsen. Brug for hjælpere til vores påskestævne. Tilmelding hos Jane. Opfordring til deltagelse i andres stævner i højere grad end nu.

Bestyrelsen takker for en god afvikling samt de personer, som har stillet sig til rådighed. Husk at tilmelde sig i tide til disse forsamlinger af hensyn til beværtningen.

På vegne af bestyrelsen

Ole Ørskou